Termeni si Conditii

termeni de utilizare a site-ului www.fiatservice.ro

AUTOITALIA a creat site-ul www.fiatservice.ro pentru a informa, în mod cât mai direct, publicul interesat.

Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiționată de respectarea Termenilor și Condițiilor de acces și utilizare detaliate mai jos precum și de respectarea ansamblului de legi aplicabile. Atunci când accesați site-ul și când îl parcugeți și utilizați, dumneavoastră acceptați implicit și necondiționat Termenii și Condițiile care prevalează asupra oricărei alte înțelegeri pe care ați putea să o aveți cu AUTOITALIA, cu toți membrii rețelei sale comerciale sau numai cu unii dintre aceștia.

DREPTURI DE AUTOR

Fotografiile, textele, sloganurile, desenele, imaginile, secvențele animate sonore sau nu, precum și toate lucrările integrate în acest site sunt proprietatea AUTOITALIA sau a unor terți care au autorizat AUTOITALIA să le utilizeze.

Modelele vehiculelor prezentate în acest site sunt protejate în conformitate cu dispozițiile legale referitoare la dreptul de autor și drepturile conexe, precum și la protecția desenelor și modelelor industriale.

Reproducerile, pe hârtie sau digitale, ale site-ului sus menționat și ale lucrărilor și modelelor de autovehicule care sunt reproduse aici sunt autorizate cu condiția ca acestea să fie destinate unei folosințe strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare și/sau comerciale și/sau de informare, astfel încât să se conformeze dispozițiilor legislative privitoare la proprietatea intelectuală.

Cu excepția dispozițiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare parțială sau integrală a site-ului, indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, a diverselor lucrări și modele de autovehicule care îl compun, fără a se fi obținut în prealabil autorizația de la AUTOITALIA, este strict interzisă și constituie o infracțiune de contrafacere, care se pedepsește conform legislației în vigoare.

INFORMAȚII DESPRE PRODUSE ȘI SERVICII

Aceste pagini constituie o prezentare generală a gamei de produse și servicii AUTOITALIA.

AUTOITALIA își rezervă dreptul de a modifica informațiile ce figurează în prezentul site, mai ales pe cele referitoare la caracteristicile tehnice, la echipamentele modelelor prezentate și prețuri, în orice moment, fără preaviz, ținând cont de trăsătura interactivă a site-ului, fără ca modificările să presupună responsabilitatea AUTOITALIA, a membrilor rețelei sale sau a angajaților săi.

Rețeaua AUTOITALIA este la dispoziția dumneavoastră pentru orice informație, în special referitoare la tarife, la disponibilitatea modelelor prezentate precum și la cele mai recente evoluții ale acestora.

HYPERLINK-URI

Plasarea unui hyperlink spre site-ul www.fiatservice.ro necesită o autorizație prealabilă în scris de la AUTOITALIA. Dacă doriți să plasați un hyperlink spre site-ul nostru, trebuie prin urmare să contactați responsabilul site-ului AUTOITALIA. AUTOITALIA nu poate fi, în nici un caz, făcută responsabilă pentru punerea la dispoziție a unor site-uri care fac obiectul unui hyperlink plecând de la site-ul www.fiatservice.ro și nu este responsabilă, în nici un fel, privind conținutul, produsele, serviciile, etc. disponibile pe aceste site-uri sau plecând de la aceste site-uri.

LIMITAREA RESPONSABILITATII

Utilizatorul folosește site-ul pe riscul propriu. În nici un caz, AUTOITALIA, filialele sale și nici membrii rețelei sale, fiecare în parte sau împreună, nu vor putea fi făcuți responsabili pentru daune directe sau indirecte și în special pentru prejudiciul material, pierderea de date sau de program, prejudiciul financiar, rezultând din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Conținutul site-ului este prezentat fără nici o garanție, de nici o natură.

Informațiile asupra modelelor, caracteristicilor și prețurilor acestora corespund unei definiții la momentul redactării lor sau al actualizării diverselor pagini ale site-ului; ele sunt oferite numai cu titlu informativ și deci nu sunt și nu trebuie să fie considerate ca o ofertă contractuală a produselor și serviciilor oferite de AUTOITALIA, de filialele sale sau de membrii rețelei sale. Erori sau omisiuni pot interveni.

Accesul la produsele și serviciile prezentate pe site poate face obiectul unor restricții. Trebuie deci să vă asigurați că legea țării de unde se stabilește conectarea va autorizează să ne accesați site-ul.

DREPT APLICABIL

Termenii și Condițiile se supun dreptului intern român. Limba Termenilor și Condițiilor este limba română. În caz de litigiu, numai instanțele românești vor fi considerate competente.

ACTUALIZAREA TERMENILOR SI CONDITIILOR

AUTOITALIA își rezervă dreptul de a modifica și actualiza în orice moment accesul la site precum și Termenii și Condițiile. Aceste modificări și actualizări se impun utilizatorului care trebuie prin urmare să se raporteze în mod regulat la această rubrică pentru a verifica Termenii și Condițiile în vigoare.

CONFIDENTIALITATE

AUTOITALIA, în calitate de proprietar al website-ului www.fiatservice.ro, se angajează să păstreze caracterul confidențial al informației furnizate de către dumneavoastră la accesarea și completarea formularelor electronice din acesta.

AUTOITALIA utilizează metode și tehnici de securitate, dar și politici interne și proceduri de lucru aplicabile salariaților, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate și asigură persoanele care transmit date cu caracter personal că acestea nu vor fi dezvăluite unor terțe părți decât în Condițiile legii.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, vă informăm că beneficiați de dreptul de acces, opoziție și intervenție în orice moment asupra datelor personale înscrise în formularele site-ului.

AUTOITALIA îți rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul website-ului www.fiatservice.ro , precum și Termenii și Condițiile fără nici un fel de notificare prealabilă. De aceea, vă rugăm să vizitați periodic această secțiune pentru a verifica Termenii și Condițiile pe care ați agreat să le respectați.

DATE PERSONALE SI ALTE DATE

Puteți consulta acest site fără să vă dezvăluiți identitatea sau să dați cea mai mică informație în ceea ce vă privește.

Informațiile pe care ni le veți comunică vor fi considerate ca neconfidențiale și vor putea fi utilizate și difuzate de către AUTOITALIA, filialelor noastre și membrii rețelei noastre comerciale în mod liber, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile.

DATE PERSONALE

Preocupându-se în mod special de transparență și protecția drepturilor dumneavoastră, AUTOITALIA nu-și va procura informații care să permită unor terți să vă identifice personal, exceptând situația în care dumneavoastră înșivă ni le comunicați prin completarea și trimiterea formularelor figurând pe site.

Nici o exploatare comercială, fie ea parțială, a datelor primite nu va putea fi efectuată fără acordul prealabil în scris al AUTOITALIA, al filialelor noastre sau al membrilor rețelei noastre comerciale, în funcție de circumstanțe.

Aceste informații sunt confidențiale și păstrate de către AUTOITALIA, filialele noastre și membrii rețelei noastre comerciale.

DATE CU UN CARACTER NON-PERSONAL

Informațiile cu un caracter non-personal pe care ni le comunicați și care se referă la preferințele dumneavoastră, interesele principale și pasiunile dumneavoastră sunt utilizate pentru a crea și a vă propune produse și servicii adaptate gusturilor dumneavoastră.

Este posibil să obținem informații în mod automat, dar care nu pot fi în nici un caz asociate vreunei persoane. Aceste informații se referă la tipul de browser pe care îl utilizați, la platforma computerului dumneavoastră și la numele domeniului prin care aveți acces la site-ul nostru.

„COOKIES”

Chiar de la vizita dumneavoastră pe site-ul nostru putem insera un cookie în computerul dumneavoastră. Un cookie este un mic bloc de date trimis browser-ului dumneavoastră de către un server web și stocat pe hard-ul computerului dumneavoastră. Acest cookie nu ne permite să vă identificăm personal. De o manieră generală, ne permite să înregistrăm informații referitoare la navigația computerului dumneavoastră pe site-ul nostru (paginile pe care le-ați consultat, data și ora consultării, etc) pe care le vom putea citi odată cu vizitele dumneavoastră ulterioare.

Puteți, firește, să vă opuneți inserării de cookies setându-vă browser-ul în felul următor:

Dacă navigați pe Internet cu Internet Explorer 7, 8 sau 11 (Microsoft):
accesați „afișaj”, „opțiuni avansate”. Printre diversele opțiuni pe care le puteți activa, a patra este intitulată „avertizează înainte de a accepta cookies”.

Puteți, de asemenea, suprima cookies în orice moment și în mod individual fiind asistat de manualul de utilizare al computerului dumneavoastră.

ACORDUL UTILIZATORULUI

Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor siteului, vă exprimați consimțământul, în mod expres și neechivoc, pentru ca orice date cu caracter personal, precum și orice alte informații furnizate de dumneavoastră, să intre în baza de date AUTOITALIA, a membrilor Grupului AUTOITALIA, a împuterniciților și/sau reprezentanților acestora, pentru a fi prelucrate și utilizate de aceștia în orice activități și scopuri legate de marketing (inclusiv primirea de apeluri în acțiuni de marketing direct, de promovare a noilor oferte, produse și servicii) în conformitate cu legislația în vigoare – Legea 677/2001.

Datele personale vor putea fi folosite în relațiile comerciale și transferate către un alt stat, fără a fi făcute publice, cu excepția cazurilor prevăzute de lege. Cunosc faptul că AUTOITALIA este operator de baze de date personale înregistrat sub numărul 9662. Pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, expediate pe adresa AUTOITALIA Group – Sos. Colentina nr. 459A – 459B, Sector 2, Bucuresti, îmi pot exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:

* Să obțin, o dată pe an, confirmarea faptului că datele mele sunt sau nu prelucrate;
* Să intervin asupra datelor transmise;
* Să mă opun prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime legate de situația mea particulară